این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حضور دکتر نیما شکری از دانشگاه منچستر انگلیس در کنفرانس...

دکتر نیما شکری (عضو هیات علمی دانشگاه منچستر انگلیس) با ارائه سخنرانی کلیدی در هفدهمین دوره کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت.

 دکتر نیما شکری (عضو هیات علمی دانشگاه منچستر انگلیس)  با ارائه سخنرانی کلیدی در هفدهمین دوره کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت.
جزئیات این سخنرانی را در قسمت سخنرانی های کلیدی ملاحظه نمایید.


بازگشت1395/09/20