این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنرانی کلیدی پروفسور گودرز احمدی از دانشگاه کلارکسون امریکا...

سخنرانی کلیدی با موضوع "Environmental and Biological Application of Particle Transport and Deposition" توسط پروفسور احمدی در کنفرانس دینامیک شاره ها برگزار خواهد شد...

سخنرانی کلیدی با موضوع "Environmental and Biological Application of Particle Transport and Deposition"
 توسط پروفسور احمدی در کنفرانس دینامیک شاره ها برگزار خواهد شد.
جهت اطلاع از جزئیات سخنرانی به قسمت سخنرانی های کلیدی مراجعه نمایید
.

بازگشت1395/09/16