این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنرانی کلیدی دکتر علی تمایل از دانشگاه MIT در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها...

دکتر علی تمایل در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت.
همچنین سخنرانی کلیدی ایشان تحت عنوان "Microfluidic in biomedical applications" در این همایش برگزار خواهد شد.

دکتر علی تمایل در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت.
همچنین سخنرانی کلیدی ایشان تحت عنوان "Microfluidic in biomedical applications" در این همایش برگزار خواهد شد.
 


بازگشت1395/10/01