این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راه اندازی صفحه اینستاگرام هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

صفحه اینستاگرام هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها شروع به کار کرد.

 صفحه اینستاگرام هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها شروع به کار کرد.
        
      
FD2017me


بازگشت1396/01/24