این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات تا یکم خرداد ماه ۱۳۹۶

با توجه به درخواست های مکرر پژوهشگران، کمیته اجرایی هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مهلت ارسال مقالات را تا یکم خرداد ماه ۱۳۹۶ تمدید نمود.

با توجه به درخواست های مکرر پژوهشگران، کمیته اجرایی هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مهلت ارسال مقالات را تا یکم خرداد ماه ۱۳۹۶ تمدید نمود.

بازگشت1396/02/01