این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خانم دکتر دقیقی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت.

خانم دکتر دقیقی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا جهت برگزاری کارگاه تخصصی طراحی سیستم های میکروفلویدیک در حوزه کاربردهای پزشکی و صنعتی در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت.

 خانم دکتر دقیقی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا جهت برگزاری کارگاه تخصصی طراحی سیستم های میکروفلویدیک در حوزه کاربردهای پزشکی و صنعتی در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت. علاقه مندان جهت ثبت نام به کنترل پنل کاربری مراجعه نمایند. برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


بازگشت1396/02/04