این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنرانی کلیدی دکتر کیوان صادقی از دانشگاه تهران در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها...

سخنرانی کلیدی دکتر صادقی تحت عنوان "Bio-Particle Dynamics in Non-Newtonian Fluids" در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها همایش برگزار خواهد شد.


 برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمائید.

بازگشت1396/03/03