این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 2 (داوری مقالات)

با توجه به استقبال بی‌سابقه محققین و پژوهشگران از هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، به اطلاع می رساند که بیش از نیمی از مقالات ارسال شده، داوری نهایی گردیده و نتایج داوری این مقالات و اصلاحات احتمالی به اطلاع مولفین محترم رسیده است.

 با توجه به استقبال بی‌سابقه محققین و پژوهشگران از هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها و حضور پژوهشگران مطرح خارجی و داخلی در سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی همایش، و همچنین با توجه به حجم زیاد مقالات ارسال شده به دبیرخانه، به اطلاع می رساند که بیش از نیمی از مقالات ارسال شده،  داوری نهایی گردیده و نتایج داوری این مقالات و اصلاحات احتمالی به اطلاع مولفین محترم رسیده است و نتایج داوری مقالات باقی‌مانده نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

بازگشت1396/04/02