این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پروازهای تهران - شاهرود و بلعکس

پروازهای تهران - شاهرود و بلعکس که متناسب با زمان برگزاری همایش هستند به شرح ذیل اعلام ...

پروازهای تهران - شاهرود و بلعکس که متناسب با زمان برگزاری همایش هستند به شرح ذیل اعلام می شود:


تهران به شاهرود:

  • روز شنبه ۹۶/۶/۴ ساعت ۲۰:۴۵ (شرکت هواپیمایی ماهان ایر)
  • روز یکشنبه ۹۶/۶/۵ ساعت ۲۰:۴۵ (شرکت هواپیمایی ماهان ایر)


شاهرود به تهران:

  • روز دوشنبه ۹۶/۶/۶ ساعت ۵:۰۰ صبح (شرکت هواپیمایی ماهان ایر)


بازگشت1396/04/15