این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مهلت ارسال فایل اصلاحات/ مهلت پرداخت هزینه

مهلت ارسال فایل اصلاحات و مهلت پرداخت هزینه ثبت نام 10 مرداد ماه می باشد. همچنین لازم به ذکر است حضور در کنفرانس جهت دریافت گواهی الزامیست.

 مهلت ارسال فایل اصلاحات و مهلت پرداخت هزینه ثبت نام 10 مرداد ماه می باشد. لازم به ذکر است حضور در کنفرانس جهت دریافت گواهی و ارائه مقاله (به صورت سخنرانی و پوستر) الزامیست.

بازگشت1396/04/20