این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 5 (مقالات پذیرش شده به صورت پوستر)

شرکت کنندگانی که مقاله آنها بصورت پوستر مورد پذیرش واقع شده، حداکثر تا تاریخ ...

 شرکت کنندگانی که مقاله آنها بصورت پوستر مورد پذیرش واقع شده، حداکثر تا تاریخ دهم مرداد ماه نسبت به ارسال فایل پوستر مقاله از منو ارسال فایل در کنترل پنل کاربری خود اقدام نمایند. 

برای دانلود قالب پوستر اینجا کلیک نمائید.
همچنین عنوان فایل در قسمت فوق به صورت ذیل درج شود:

کدمقاله_FD_Poster
بازگشت1396/04/29