این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 9 (اسکان اعضای هیات علمی)

با توجه به استقبال خوب محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور جهت حضور در دانشگاه...

با توجه به استقبال خوب محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور جهت حضور در دانشگاه صنعتی شاهرود و 17 امین همایش دینامیک شاره ها و  همچنین اهمیت حضور اعضای هیات علمی در نشست های علمی همایش، به استحضار می رساند که کمیته اجرایی همایش تا حد امکان نسبت به اسکان اعضای هیات علمی شرکت کننده در همایش در میهمانسراهای تدارک دیده شده اقدام خواهد نمود بگونه ای که هیچ گونه دغدغه اسکان برای اعضای هیات علمی شرکت کننده وجود نخواهد داشت. به منظور برنامه ریزی بهتر، لازم است اعضای هیات علمی حضور خود را تا تاریخ 20 مرداد به دبیرخانه اطلاع دهند تا تدارک دقیق تری از طرف تیم اجرایی فراهم گردد.


بازگشت1396/05/10