این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تور گردشگری در حاشیه همایش

تور گردشگری جنگل زیبای ابر در حاشیه همایش و در تاریخ هفتم و هشتم شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد...

تور گردشگری جنگل زیبای ابر در حاشیه همایش و در تاریخ هفتم و هشتم شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است روز دوشنبه ششم شهریور ماه تور گردشگری مجزایی توسط همایش درنظر گرفته شده است.بازگشت1396/05/13