این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنرانی کلیدی دکتر میثم بابایی از دانشگاه سالفورد در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

دکتر میثم بابایی از دانشگاه سالفورد در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها سخنرانی...

 دکتر میثم بابایی از دانشگاه سالفورد در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها سخنرانی خواهند نمود.

بازگشت1396/05/17