این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 11 (زمانبندی ارائه بصورت پوستر)

زمان ارائه پوستر هر مقاله از فایل ذیل قابل دانلود می باشد. جزئیات بیشتر در روزهای آینده منتشر خواهد شد...

  زمان ارائه پوستر هر مقاله از لینک ذیل قابل دانلود می باشد. جزئیات بیشتر در روزهای آینده منتشر خواهد شد. 
 


بازگشت1396/05/21