این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 12 (زمانبندی ارائه سخنرانی _ به روز شده)

پیرو اطلاعیه شماره 10 فایل به روز شده ارائه سخنرانی در لینک ذیل قابل مشاهده...

پیرو اطلاعیه شماره 10 فایل به روز شده ارائه سخنرانی در لینک ذیل قابل مشاهده است:


بازگشت1396/05/21