این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاری همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
برگزار کنندگان همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود، انجمن فیزیک ایران

آدرس دبیرخانه: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس مهندسی و فناوری های نوین، دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه سوم، دبیرخانه هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تلفن:
023-32300351

تلفن همراه (تماس ضروری):
2017 191 0935

فکس:
023-32300258

ایمیل کنفرانس:
FD2017@shahroodut.ac.ir


       FD2017@    FD2017me@