این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

صفحه اصلی > ارتباط با ما
.: ارتباط با ما

 تلفن:
۰۲۳-۳۲۳۰۰۳۵۱
۲۰۱۷ ۱۹۱ ۰۹۳۵

ایمیل:


FD2017@shahroodut.ac.ir


    ما را در تلگرام دنبال کنید:
    
 telegram.me/FD2017 


    fd2017me@


آدرس:
شاهرودـ دانشگاه صنعتی شاهرودـ پردیس مهندسی و فناوری های نوین- دانشکده مهندسی مکانیک- طبقه سوم- دبیرخانه هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها