این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

صفحه اصلی > راهنمای ارسال مقالات
.: راهنمای ارسال مقالات

 پژوهشگران جهت ارسال مقاله می توانند پس از ورود به کنترل پنل کاربری و از قسمت ارسال مقاله، در ابتدا فایل Word و  سپس فایل PDF مقاله خود را ارسال نمایند. لازم به ذکر است در این کنفرانس تنها اصل مقالات دریافت می شوند لذا ازارسال فایل چکیده خودداری شود.
پس از انجام مراحل داوری مقالات و اعلام نتایج، در صورتی که مقاله نیاز به اصلاحات داشته باشد، میتوان فایل اصلاح شده را از قسمت کنترل پنل کاربری/ ارسال مقاله/ ارسال فایل سوم ارسال نمود.