این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام و پرداخت هزینه
.: راهنمای ثبت نام و پرداخت هزینه

شرکت کنندگان جهت حضور در همایش باید ابتدا در سایت کنفرانس ثبت نام نمایند. شرکت در همایش می تواند به صورت شرکت با مقاله و یا شرکت بدون مقاله باشد.

__________________________________________________________________________

ثبت نام در همایش

جهت ثبت نام در همایش پس از تکمیل فرم ثبت نام، ایمیلی حاوی لینک فعالسازی ارسال می گردد. با ورود به ایمیل و کلیک نمودن بر روی لینک فعالسازی وارد سایت همایش شوید.
لازم به ذکر است جهت حضور در کنفرانس می بایست هزینه ثبت نام را پرداخت نمائید. 
جهت پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس با مقاله (به عنوان نویسنده مسئول/سایر نویسندگان) پس از تایید مقاله شما از طرف کنفرانس به منو "وضعیت مقاله" در کنترل پنل کاربری خود مراجعه نموده و از قسمت "پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس" نسبت به پرداخت هزینه نویسنده مسئول/سایر نویسندگان اقدام نمائید. لازم به ذکر است ثبت نام دیگر افراد مقاله (سایر نویسندگان) نیز باید توسط نویسنده مسئول و از قسمت مذکور انجام شود. 
جهت ثبت نام بدون مقاله/ثبت نام یک روزه/ثبت نام در جلسات، به منو"خدمات"در کنترل پنل کاربری مراجعه نمائید.


مشاهده فیلم آموزشی ثبت نام در همایش
  
__________________________________________________________________________

ثبت نام در کارگاه های آموزشی/تخصصی


پس از ورود به کنترل پنل کاربری خود، از منوی "کارگاه آموزشی" می توانید نسبت به ثبت نام اولیه در هر یک از کارگاه های آموزشی و یا تخصصی اقدام نمائید. پس از ثبت نام اولیه در هر کارگاه، با مراجعه به منوی "پرداخت آنلاین" نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمائید.
*لازم به ذکر است ثبت نام اولیه به معنای ثبت نام نهایی تلقی نخواهد شد و کاربر می بایست جهت ثبت نهایی کارگاه نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید. 
__________________________________________________________________________

هزینه های کنفرانس 

*در صورتی که بکی از نویسندگان مقاله، قبلا مقاله دیگری را ثبت نام کامل کرده باشد (ردیف ۱ جدول ثبت نامی)، برای مقالات بعدی، هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان می باشد. در این صورت، یک نفر به نمابندگی از نویسندگان همه مقالات مذکور در کنفرانس شرکت و نسبت به ارایه مقالات اقدام خواهد نمود.